Gaylord Kabongo Booto

Seniorforsker

PhD /MSc

 905 887 31

 gkb@norsus.no

Gaylord har vært ansatt som forsker ved NORSUS siden første kvartal i 2020. Han ble utdannet luftfartsingeniør fra Institut Superieur de Techniques Appliquees i Kinshasa (ISTA) i 2005, og miljøingeniør, spesialisert i forurensningskontroll og energiproduksjon fra Democritus University of Thrace (DUTH) i Hellas i 2014.

Gaylord har i 2020 levert sin doktorgrad i anvendt bærekraft og livssyklustenking i store infrastrukturprosjekter, som han har gjennomført ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har også forskererfaring fra Institutt for Energiteknikk (IFE). Hans forskningsområder omfatter miljømodellering og optimalisering ved bruk av livssyklusvurdering (LCA) og andre livssyklusstyringsverktøy (LCM) for å analysere, evaluere og forbedre miljøprofilen til produkter, prosesser og tjenester i energi-, transport- og avfallssektorene. Gaylord har betydelig erfaring med modellering av tunge kjøretøyers drivlinjer – fra et energi- og miljøperspektiv – samt rene energisystemer (brenselceller, konvertering av biomasse, valorisering av avfall).

Andre interessefelter for Gaylord er blant annet backend-utvikling, miljømessige (romlige) store datamengder analyser, forvaltning av lavkarbon-eiendeler, bærekraftig mobilitet, og bærekraft i det bygde miljøet.