Fredrik Moltu Johnsen

Seniorforsker

PhD, Sivilingeniør, Cand. Mag.

 90760497

 fredrik@norsus.no

Fredrik er forsker ved NORSUS. Han har bakgrunn fra NTNU (sivilingeniør i kjemiteknikk) og UiB (cand. mag. i humanistiske fag), og innehar dessuten tittelen PhD i planlegging fra Aalborg Universitet. Hans avhandling var kalt ‘The development of a weighting method for use in life cycle assessments of amine based post-combustion carbon capture and storage (CCS) in the Arctic region’. 

Fredrik har vært ansatt i nåværende stilling i NORSUS siden 2014. Annen arbeidserfaring inkluderer en stilling som daglig leder i trykkeindustrien. Forskningsinteresser er, blant mye annet, monetarisering av miljøpåvirkninger, miljøvurderinger med livsløpsvurderinger (LCA), sosiale livsløpsvurderinger (S-LCA), og vurderinger i skjæringspunktet mellom miljø, økonomi og andre hensyn, inkludert livsløpsbærekraftvurderinger (LCSA).

Han har gjennomført miljøvurderinger av verdikjedene til en lang og mangfoldig rekke produkter og teknologier.