Fabiana Landi

Seniorforsker

PhD

 477 63 861

 fal@norsus.no

Fabiana Frota de Albuquerque Landi ble født i São Paulo, Brazil i 1984. Hun studerte Architecture og Urban Planning på Mackenzie University i 2006. Fra 2007 til 2015, jobbet hun som arkitekt med spesifikt fokus på å analysere og koordinere prosjekter i skolesektoren (2009-2015). Fra 2011 til 2013 tok hun en spesialisering ved Getulio Vargas Foundation, og i 2018 tok hun en mastergrad i Energy Efficient Built Environment i Sverige. I 2018 fikk hun stipend fra CIRIAF inter-university research center og begynte på sin doktorgrad i Energy and Sustainable Development ved University of Perugia i Italia. Gjennom studiene samarbeidet hun med flere private bedrifter. Fabiana har publisert og fagfellevurdert artikler og bokkapitler i internasjonale tidsskrifter og fagbøker. I 2022 leverte hun sin doktorgradsoppgave med tittelen «Life cycle assessment as a holistic path driving human-centered carbon neutrality» og jobbet som post.doc ved EAP LAB, der hun fokuserte på miljøvurderinger knyttet til ulike temaer. Fabiana startet på NORSUS som seniorforsker i 2023.