Erlend Osland Simensen

Forsker

 46743537

 eos@norsus.no

Erlend er i en forskerstilling på NORSUS der han jobber med OSIRIS-prosjektet, ledet av Universitet i Oslo. OSIRIS er et forskningssenter som analyserer «impact of science». I dette prosjektet, som han har jobbet på i regi av UiO siden 2020, jobber han med hvordan forskning kan påvirke samfunnet, samt hvordan den tas i bruk.

Tidligere har han jobbet med sektoranalyser av innovasjon. Her har han utviklet interesse og kompetanse i hvordan innovasjon varierer i forskjellige kontekster, samt hvordan man kan identifisere og måle bredere former for innovasjonsprosesser.

Ved siden av arbeidet med OSIRIS-prosjektet, ferdigstiller Erlend også en doktorgrad innen innovasjonsstudier. I tillegg til dette har han bred erfaring fra å starte og drive bedrifter innen varehandel (tekstil) og servering.