Erik Svanes

Seniorforsker

M.Sc.

 97016051

 erik@norsus.no

Erik er seniorforsker i NORSUS og arbeider hovedsakelig med prosjekter rettet mot å kartlegge og redusere miljøbelastningen i verdikjeder knyttet til ulike matvarer og emballasje, samt prosjekter om matsvinn. Fokus har vært på vegetabilske matvarer og fisk og det viktigste verktøyet har vært livsløpsanalyser (LCA=Life Cycle Assessment).

Erik ble utdannet sivilingeniør innen organisk kjemi på NTH (nå NTNU) i 1987 og tok en miljørettet videreutdanning ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo 1992/1993. Han har siden september 2017 holdt på med en Dr Philos-grad om miljømessige konsekvenser av å erstatte animalsk protein i kosten med protein fra planter dyrket i Norge.

Etter å ha arbeidet på Norsk Hydro og Stiftelsen Miljømerking, begynte han i NORSUS (da Østfoldforskning) i 2007. I tillegg til mat og emballasje har han deltatt i prosjekter rettet mot andre bransjer, f.eks. vann og avløp, bygg, asfalt, karbonfangst og – lagring og produksjon av elektrisitet.

Erik har vært involvert i standardiseringsarbeida, internasjonalt og nasjonalt, vært medlem av Teknisk Komite i EPD Norge og Eco Platform, har jobbet med å utvikle en rekke produktkategoriregler (PCR) og utarbeidet og verifisert en rekke miljødeklarasjoner (EPD). Han er koordinator for forskningsområdet ‘mat’ på instituttet.