Ellen Soldal

Seniorforsker

Phd, MSc

 41449524

 ellen@norsus.no

Ellen er ansatt som forsker i NORSUS og deltar i forskningsprosjekter både som prosjektmedarbeider og -leder. Hun har vært i NORSUS siden 2015.

Ellen har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med eksamensår 2005. I 2015 fullførte hun sin doktorgrad ved NMBU. Tittelen på avhandlingen er «Integrering av livsløpsanalyse og skogmodellering for analyse av miljømesside og økonomiske konsekvenser for bruk av skogbasert bioenergi i Norge».

Ellen deltar i forskningsprosjekter hvor man analyserer miljøprestasjonen til ulike produkter og tjenester, særlig ved bruk av livsløpsvurderinger. Prosjektporteføljen omfatter både nasjonale og internasjonale prosjekter, små og store prosjekter.

Ellen er godkjent som uavhengig verifikator for EPD-Norge i perioden 2019-2022.