Clara Valente

Seniorforsker

PhD, MSc Environmental Analysis and Management

 94155269

 clara@norsus.no

Clara er forsker i NORSUS og hun jobber i forskjellige forskningsprosjekter. Hun er utdannet i Natural Sciences med Msc i Environmental Analysis and Management, en naturvitenskaplig spesialisering fra Universitetet i Torino (Italia). Mastergradsoppgaven ble utført ved Yellowstone National Park, Wyoming (USA). Clara har fullført en doktorgrad i 2011 fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og IVALSA-CNR, italiensk forskningssenter. Tittel på avhandlingen var «Bioenergi fra fjellskog: livsløpsanalyser av verdikjeder: casestudier fra Norge og Italia»

I NORSUS jobber Clara i forskjellige prosjekter med fokus på tradisjonelle livsløpsanalyser og utvikling av livsløpsanalyse-metode for inkludering av sosiale og økonomiske aspekter (Social LCA og Life Cycle Sustainability Assessment). Hun jobber med forskjellige tema, blant annet bioenergi og matproduksjon.