Cecilia Askham

Seniorforsker

PhD

 41464215

 cecilia@norsus.no

Cecilia er seniorforsker i NORSUS og jobber i ulike forskningsprosjekter både som prosjektleder og medarbeider.

Hun ble utdannet sivilingeniør (kjemi og prosess med miljøfaglig spesialisering) på University of Surrey i 1996. Hun disputerte høsten 2011 med sin avhandling  «Environmental Product development Combining the Life Cycle Perspective with Chemical Hazard Information» på Aalborg Universitet, Institutt for Planlegging, Danmark.

Hun har jobbet i NORSUS siden 1997, hovedsakelig med forskning knyttet til bruk eller utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en lang rekke empiriske områder. Internasjonalt deltar hun i MarILCA nettverkets vitenskapskomite (med fokus på metodeutvikling for å inkludere plast på avveie i LCIA metoder). Cecilia har erfaring med å delta i internasjonale arbeidsgrupper på LCI data og LCIA metode utvikling og harmonisering internasjonalt i regi av SETAC og FNs Life Cycle Initiative.

For tiden er hun “co-chair” på deloppgaven om vekting som en del av UNEP Life Cycle Initiative GLAM (Global Guidance on Environmental Life Cycle Impact Assessment Indicators)-prosjekt.