Bojana Petrovic

Seniorforsker

PhD

 92079395

 bojana@norsus.no

Bojana er seniorforsker ved NORSUS. Hun har doktorgrad i miljøteknikk fra Universitetet i Gävle, Sverige. Forskningsfokuset hennes er på hele livssyklusen (LCA) og livssykluskostnadanalyse (LCC) analyse av en enebolig (trekonstruksjon), for pilotprosjektet «Dalarnas Villa» i Sverige. Forskningen hennes omfatter en evaluering av både fossile og biogene, og operasjonelle klimagassutslipp. Hun jobbet som doktorgradsstudent i Sverige ved Universitetet i Dalarna (inkludert forskning og undervisning) og som data analytiker i forsikringsselskapet – Dalarnas Försäkringsbolag.

Før hennes nåværende stilling i NORSUS jobbet Bojana i Rambøll som miljø- og energirådgiver i prosjekter knyttet til klimagassvurderinger/reduksjonsstrategier og oppmuntret aktører i norsk byggenæring til å bruke lavkarbonalternativer og skifte mot sirkulære løsninger. Noen av hovedprosjektene var knyttet til kvalitetskontroll av LCA-prosjekter for benchmarking-database, sirkulære løsninger med fokus på gjenbrukte byggematerialer og installasjoner, LCA-er i tidlig/detaljert fase av nye og eksisterende bygg.

I 2016 fullførte hun et masterprogram i energiledelse og ble tildelt SIGMA Agile-stipend for sin masteroppgave, som undersøkte bruken av fornybare energikilder, med særlig vekt på biomasse, utført ved Lappeenranta Universitet for Teknologi (LUT), Finland. Utdanningsbakgrunnen hennes er mangfoldig, etter å ha forfulgt studier i økonomi under studiet, med fokus på økonomistyring. Hun videreførte sine akademiske sysler med en mastergrad innen markedsføring og har jobbet både som leder og regnskapsfører.