Bojana Petrovic

Forsker

MSc

 92079395

 bojana@norsus.no

Bojana Petrovic er forsker ved NORSUS, hvor hun begynte i 2023.

Hun er doktorgradskandidat i miljøteknikk, med forskningsfokus på vurdering av hele livssyklusen og livssykluskostnadanalyse for enebolig (trekonstruksjon), for pilotprosjektet «Dalarnas Villa» i Sverige.  Forskningen hennes omfatter en evaluering av både legemliggjorte (fossile og biogene), og operasjonelle klimagassutslipp. Bojana har en lisensiatgrad i energisystemer fra 2021, et samarbeid mellom Universitetet i Gävle og Universitetet i Dalarna, med spesialisering i LCA og LCC for bygninger.

I 2016 fullførte hun et masterprogram i energiledelse og ble tildelt SIGMA Agile-stipend for sin masteroppgave, som undersøkte bruken av fornybare energikilder, med særlig vekt på biomasse, utført ved Lappeenranta Universitet for Teknologi (LUT). Utdanningsbakgrunnen hennes er mangfoldig, etter å ha forfulgt studier i økonomi under studiet, med fokus på økonomistyring. Hun videreførte sine akademiske sysler med en mastergrad innen markedsføring og har jobbet både som leder og regnskapsfører.

Før hennes nåværende stilling i NORSUS jobbet Bojana i Rambøll som miljø- og energirådgiver i prosjekter knyttet til klimagassvurderinger/reduksjonsstrategier og oppmuntret aktører i norsk byggenæring til å bruke lavkarbonalternativer og skifte mot sirkulære løsninger. Noen av hovedprosjektene var knyttet til kvalitetskontroll av LCA-prosjekter for benchmarking-database, GHG-beregninger etter BREEAM NOR-sertifisering, sirkulære løsninger, LCA-er i tidlig fase, og detaljert fase av nye og eksisterende (renoverings) prosjekter.