Anne Rønning

Seniorforsker

PhD, Sivilingeniør, kjemiteknikk

 90642538

 anne@norsus.no

Anne er seniorforsker i NORSUS og koordinator for forskning innen bygg og infrastrukturområdet. Hun jobber i ulike forskningsprosjekt både som prosjektleder og medarbeider.

Anne ble uteksaminert sivilingeniør (kjemilinjen, Institutt for teknisk kjemi) på NTH (nå NTNU). Hun disputerte til PhD-graden ved Aalborg Universitet i 2017 med avhandlingen «Travels with LCA: The evolution of LCA in the construction sector».

Anne har jobbet i NORSUS siden 1992, hovedsakelig med forskning knyttet til bruk eller utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en lang rekke empiriske områder. Hun har hatt ulike ledelsesoppgaver både som fagansvarlig og instituttleder.

I dag jobber Anne i hovedsak med prosjekter knyttet til byggenæringen og alle deres ulike aktører. Hun er opptatt av at resultatene fra forskningsprosjektene blir benyttet som grunnlag for miljøinnovasjoner i både privat og offentlig sektor, og som grunnlag til virkemiddel- og politikkutforming.  Anne deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder for miljøvurderinger og sitter som nasjonal ekspert i flere komiteer i både ISO og CEN. Hun har siden 2012 vært convenor i ISO for arbeidsgruppen for Bærekraftig i bygg og anleggssektoren. I tillegg er hun godkjent verifikator av miljødeklarasjoner (EPD) for EPD-Norge.