Anna Woodhouse

Seniorforsker

 +46 76 036 98 09

 aaw@norsus.no

Anna tok sin doktorgrad i 2009 om bærekraftig plantebiologi ved Harper Adams University, Storbritannia. Der gjennomførte hun også en post doc innenfor bærekraftig utvikling av landbruksuniversiteter og startet deretter som forsker ved RISE (Research Institutes of Sweden) hvor hun jobbet i 10 år før hun begynte i NORSUS. Anna har lang erfaring knyttet til miljøanalyser av matproduksjon og hun fokuserer på bærekraftig landbruk og bærekraftig bearbeiding av landbruksråvarer. Anna er koordinator for NordPEF, en arbeidsgruppe med nordiske forskere fra Sverige, Norge, Finland og Danmark hvis formål er å spre kunnskap om EUs Product Environmental Footprint-metodikk til jordbrukssektoren.