Anna Furberg

Seniorforsker

 +46 72 726 76 83

 aef@norsus.no

Anna har en mastergrad i Kjemisk ingeniørfag med ingeniørfysikk fra Chalmers University of Technology, med spesialisering innen bærekraftige energisystemer. I 2020 avsluttet hun doktorgraden ved divisjon for miljøsystemanalyse ved Chalmers University of Technology. I doktorgradsarbeidet arbeidet hun med miljø-, ressurs- og helseeffektsvurderinger knyttet til harde materialer, hovedsakelig ved bruk av livsløpsanalyser (LCA), men også materialstrømsanalyser (MFA). Mer konkret undersøkte hun muligheten for å erstatte konvensjonelle harde materialer, som sementkarbid, med nye materialer, som syntetisk diamant, ved å vurdere om de nye materialene har lavere miljø- ressurs og helsepåvirkning gjennom livsløpet.

Anna jobber med forskningsprosjekter knyttet til vurdering av miljøpåvirkninger fra produkter, materialer og tjenester, i et systemperspektiv. I tillegg til LCA og MFA har hun også erfaring med andre miljøsystemanalysemetoder, for eksempel Environmental Risk Assessment. Hennes forskningsinteresser ligger innenfor miljøsystemanalyse og utvikling av metoder, som LCA, og å bidra til kunnskap som kan lede samfunnet mot en bærekraftig fremtid.