Andreas Brekke

Forskningsleder, Seniorforsker

PhD

 47259927

 andreas@norsus.no

Andreas er en av tre forskningsledere i NORSUS og har ansvar for å skape en god jobbhverdag for flere av våre medarbeidere, i tillegg til andre lederoppgaver og flere forskningsprosjekter.

Han er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTH/ NTNU i 1997.

Han fikk PhD-graden ved Handelshøyskolen BI våren 2009 med avhandlingen «Bumper!? An Empirical Investigation of the Relationship between the Economy and the Environment».

Andreas har jobbet i NORSUS siden 2007, hovedsakelig med forskning knyttet til bruk eller utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en lang rekke empiriske områder. Han er opptatt av alle aspekter ved begrepet bærekraft og å forstå hvordan produkter og bedrifter presterer i forhold til disse.