Aina Elstad Stensgård

Forsker

M.S. Fornybar Energi

 41494045

 aina@norsus.no

Aina Stensgård er forsker i NORSUS. Hun var ansvarlig for det tidligere fagområdet ‘mat og emballasje’, er nå koordinator for forskningsområdet ‘emballasje’ og har erfaring som forskningsleder på instituttet.

Aina studerte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der hun tok bachelor- og mastergrad i fornybar energi. Hennes masteroppgave handlet om avfall og ble skrevet som en del av prosjektene KlimaReg og Bio Value Chain på vegne av Østfoldforskning. Resultatet var en optimaliseringsmodell for avfall, med hensyn til klimagassutslipp og kostnader.

Etter at mastergradsoppgaven (2014) var levert begynte Aina i Østfoldforskning, der hun nå jobber med mat, emballasje og avfall. Hun har jobbet med en rekke prosjekter knyttet til mat, matsvinn og emballasje, og også med verktøyutvikling på dette området.

Aina har alltid har vært interessert i miljø. I løpet av studietida jobbet hun som miljøfyrtårnsertifiseringskonsulent, og sertifiserte studentfestivalen UKA i ÅS, og boligavdelingen til studentsamskipnaden i Ås.