Søk

Publikasjon
06.06.2020
Denne rapporten er en delrapport i Mulighetsstudiet CCS-klynga på Øra, og det jobbes videre med leveransepakkene i prosjektet. Rapporten dokumenterer status for bruksområder og modenhet ved CCU, samt status for bruk av LCA-metodikk for både CCS og CCU. Det er gjennomført en systematisk litteraturstudie, som omfatter flere kilder/databaser, bl.a. Google Scholar og Scopus, som grunnlag for utvelgelse […]
Prosjekt
05.06.2020
For fjerde år på rad skal Østfoldforskning beregne Borregaards klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen. GHG-protokollen er en internasjonal anerkjent metode for beregning og rapportering av klimagassregnskap for bedrifter og organisasjoner. Rapportering i henhold til GHG-protokollen skjer i tre ulike omfang, og de refereres til som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Scope 1 omfatter […]
Prosjekt
05.06.2020
Elkem har lenge jobbet for å gjøre silisiumprodukter, og alt som kreves for produksjonen av slike, mer bærekraftige og har fokusert på energigjenvinningsløsninger og innsatsmidler med reduserte klimabelastninger. Siden starten av 2020 har Norsus fått være med Elkem på denne jobben. Elkem har fått konkrete henvendelser om ulike typer miljøbelastninger for noen av sine produkter […]
Prosjekt
05.06.2020
Hydros virksomheter opererer innenfor alle deler av verdikjeden for aluminium – helt fra råvarer tas ut fra naturen til produkter som inneholder aluminium samles inn for å gjenvinnes – og også når aluminiumen begynner sitt andre livsløp. I tillegg til aktiviteter og mellomprodukter nødvendige i verdikjeden leverer Hydros virksomheter produkter i aluminium til en lang […]
Prosjekt
28.04.2020

Borregaard Sarpsborg har EPDar for seks av produkta sine. EPDane er basert på ei detaljert kartlegging av heile fabrikkområdet og ein modell som Østfoldforskning har utvikla gjennom mange år. Modellarbeidet vart starta i 2008 med kun klima som indikator og utvida med fleire indikatorar i 2009. I åra etter har det vorte utvikla EPDar for cellulose, 96% etanol, 99% etanol, flytande og tørr lignin, og vanillin.

Publikasjon
05.08.2019
Se EPDen hos EPD-Norge.
Publikasjon
05.08.2019
Se EPD på EPD-Norges sider.
Publikasjon
02.05.2019
Borregaard would like to increase its internal knowledge on how to handle biogenic CO2 in future LCA-EPD studies. This state-of-the art study regarding the biogenic carbon and biogenic CO2 is carried out in parallel with the competitor analysis of lignin against other products
Artikler
14.06.2018

Exilva blir produsert ved Borregaards flaggskipfabrikk for mikrofibrillær cellulose (MFC). MFC er et allsidig materiale som kan brukes i en rekke applikasjoner, og det kan forbedre egenskaper som flyt (reologi), overflateareal og vannlagring. Utvikling av produksjon og bruksområder av Exilva gjennomføres i et prosjekt som mottar støtte fra EU gjennom Horizon 2020. Kan mikrofibrillert cellulose forbedre de miljømessige og sosiale egenskapene til produkter?

Prosjekt
19.02.2018

Feiring Bruk AS har inngått avtale med LCA.no AS om tilpasning av eEPD for stein og grus produkter. eEPD er vår generelle plattform for utvikling av miljødeklarasjoner (EPDer). Dette gjøre Feiring Bruk i stand til å utvikle egne 3.partsverifiserte EPDer for alle sine steinprodukter, fra alle produksjonssteder.