Søk

Publikasjon
25.03.2020
På oppdrag fra Miljødirektoratet har PlanMiljø og Østfoldforskning gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Denne skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt […]
Publikasjon
27.09.2018
Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Renovasjon i Grenland (RIG) og vurderer klimanytte og andre aspekter ved å innføre henteordning for tekstiler i husholdningene. 
Publikasjon
14.07.2017
Østfoldforskning har i perioden januar 2015 – juni 2017 vært en av prosjektpartnerne i det nordiske prosjektet “The Nordic textile reuse and recycling commitment”. Prosjektet har vært finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og har vært et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Sverige, Copenhagen Resource Institute (CRI) i Danmark, […]
Publikasjon
01.11.2016
Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en forbrukerundersøkelse utført i forbindelse med Redesign QR prosjektet. Prosjektet ledes av Fretex A/S og er finansiert av Oslofjordfondet for en periode på tre år (2016-2019). Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan brukes til å formidle de miljømessige og sosiale forholdene som er relevante i forbindelse […]
Publikasjon
03.10.2016
Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike systemer i Norge med særlig fokus på Oslofjordregionen. Prosjektet har involvert aktører fra næringslivet og offentlig sektor. Prosjektet […]
Artikler
06.09.2016

Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjengelige alternativer ved kasserte tekstiler.

Rapporten viser at gjenbruk av kasserte klær gir langt større miljøgevinst enn gjenvinning eller energigjenvinning.

Les mer her.

Prosjekt
04.07.2016

Som en del av det nordiske prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler.

Prosjekt
30.06.2016
Prosjekt
14.06.2016

he aim of the project is to develop a proposal for a common Nordic strategy for improving infrastructure for collection, sorting and reuse/recycling of textiles in the Nordic region that can also represent a competitive advantage for Nordic business within the textile sector. This strategy could represent a basis for Nordic Governments and other stakeholders for developing possible new incentives, instruments and measures that can support better infrastructure and new capacities based on expected demand and international market situation/competition.

The Nordic strategy shall focus on the needs to develop a recycling capacity in an integrated total system where reuse will be given a higher priority according to the waste hierarchy.

Prosjekt
14.06.2016

There has been an increasing focus in the Nordic region and globally on the environmental impacts from textiles. Textiles are known to have a significant environmental impact in both the production and use phases. A 2006 EU study found textiles to be the consumption area that led to highest environmental impacts after the big three of transport, food and housing. Meanwhile, the consumption of textile products globally and in Nordic countries continues to grow. The considerable size of the sector and an entirely global supply-chain puts the sector on a global agenda with respect to economic interests, trade-related issues, labour rights and environmental issues. This project will investigate which packages of policy instruments can encourage the establishment of the more promising EPR systems and new business models.