Søk

Artikler
28.10.2020
PacKnoPlast arbeidsoppgave 1.2 har utarbeidet en rapport om kartlegging og karakterisering av forskjellige avfallshåndteringsalternativer for forbrukernes emballasjeplast og tap av plast gjennom verdikjeden. Rapporten inkluderer også et kapittel om kvaliteten på plasten som når gjenvinningsanleggene. Det er fortsatt flere kunnskapshull å tette om kilder til plastforsøpling fra verdikjeder i Norge.
Artikler
14.10.2020
13 – 16. oktober ble den internasjonale konferansen om LCA av mat (LCAFOOD 2020) arrangert for tolvte gang. Arrangementet skulle egentlig være i Berlin, men ble arrangert digitalt i år. NORSUS stilte med hele 5 forskere og til sammen holdt de 3 plattformpresentasjoner og presenterte 4 postere. Fra prosjektet RoBUTCHER ble det presentert en poster […]
Prosjekt
01.09.2020
NordPEF-arbeidsgruppen jobber med implementering av Product Environmental Footprint (PEF) i den nordiske landbruk- og matsektoren og gir innspill til det europeiske arbeid på området. Arbeidsgruppen ble etablert i 2016 og har bl.a. jobbet med anbefalinger for datainnsamling og gjennomført intervjuer vedrørende den nordiske næringsmiddelindustriens holdninger til PEF og miljømerking. I 2020 vil arbeidet være konsentrert […]
Publikasjon
11.08.2020
The article entitled Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept is now published online in the Journal of Cleaner Production. It presents a Life Cycle Sustainability Assessment study of an innovative slaughter concept, i.e., the Meat Factory Cell, a semi-automated system with human-robot interaction, as compared to a Conventional Slaughter and Cutting Process. A case […]
Artikler
11.08.2020
The article entitled Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept is now published online in the Journal of Cleaner Production. It presents a Life Cycle Sustainability Assessment study of an innovative slaughter concept, i.e., the Meat Factory Cell, a semi-automated system with human-robot interaction, as compared to a Conventional Slaughter and Cutting Process. […]
Artikler
18.06.2020
Clara Valente has presented the work entitled “S-LCA of a novel slaughter meat factory cell concept” at the 7th international conference on Social Life Cycle Assessment on June 15-17, 2020. The conference is co-arranged by KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm) and Chalmers University of Technology in Göteborg, and it is hosted by the Swedish Life […]
Artikler
10.06.2020
NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster over 40 kilo mat, og ernæringsforskere mener at barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn. NORSUS-forsker Kjersti Prestrud har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, identifisert mulige virkemidler for redusert matsvinn direkte rettet unge forbrukere som har forholdsvis høy matsvinnmengde. Studien er dokumentert her.
Prosjekt
05.06.2020
RoBUTCHER aims to develop an autonomous Meat Factory Cell (MFC) for the meat processing sector using Artificial Intelligence, Cognitive Mechatronics and Co‐operative Human–Robot Interaction. The project outcome will be evaluation and demonstration of prototype cell within an operational pilot facility. RoBUTCHER is a disruptive concept for the meat sector. For NORSUS, the main goal will […]
Prosjekt
29.04.2020

LIVESTOCK er et forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet med NMBU som prosjekteier. Hovedmålet med LIVESTOCK er å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon i Norge i et sirkulærøkonomisk perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av lokale og fornybare ressurser. Dette skal oppnås gjennom å utvikle LCA-modeller og dokumentere bærekraft for husdyrproduksjon, med fokus på nye fôringredienser og vurdere ulike avveininger mellom klimafotavtrykk og andre bærekraftaspekter.

Artikler
28.04.2020

Våre forskere Clara Valente, Hanne Møller, Erik Svanes, Mafalda Silva og Simon Saxegård har publisert en fagartikkel i bransjebladet Matindustrien. Fagartikkelen "Sosial bærekraft i næringsmiddelindustrien" er et resultat av arbeidet i prosjektet iNOBox.