Søk

Artikler
28.10.2020
Vår seniorforsker Anne Rønning ble 27. oktober gjenvalgt som convenor for 3 nye år for en arbeidsgruppe under ISO/TC59/SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works. Her leder hun utviklingen av en ny ISO-standard for digitalisering av miljødeklarasjoner for byggevarer (ISO 22057 Data templates for the use of EPDs for construction products in BIM). […]
Prosjekt
12.10.2020
Triple Panel Buildings utvikler et byggekonsept basert på sement, stål og gjenbrukt plast hovedsakelig for utviklingsland på den sørlige halvkule. Byggesystemet skal dermed løse behovet for å hindre plastavfall på avveie, skape arbeidsplasser i flere ledd lokalt, bidra til boligbygging i lav- og mellominntektsland, og handle alt av råvarer lokalt for å stimulere lokaløkonomien. Hovedmålet […]
Prosjekt
10.06.2020
Hva hindrer og motiverer boligeiere til å leie verktøy» skal undersøke hva som hindrer og motiverer bedrifter og privatpersoner i å bruke leieløsninger i stedet for å kjøpe verktøy selv. Artikler og annen litteratur på området skal gjennomgås og faktorene både ramses opp og forklares. I tillegg skal vi begynne å lage hypoteser om hvordan […]
Prosjekt
31.10.2019

MH Arctic AS har utviklet moduler til bygg som gir lavere materialforbruk for å nå energikrav, samt en sikker byggemetode mot fukt.

Publikasjon
25.10.2019
Hensikten med studien er å dokumentere potensialet byggemetodene til MH Arctic har for å være en framtidsrettet løsning med lave klimagassutslipp. Dette skal danne grunnlaget for videre forsknings- og utviklingsarbeid for løsningene til MH Arctic. Studien har blitt gjennomført ved bruk av livsløpsvurdering og ved å sammenligne denne løsningen med oppføring av et tilsvarende passivhus […]
Prosjekt
19.09.2019

RENTRE skal realisere Splitkon sin visjon om å tilby krysslimt tre med markedets laveste klimagassutslipp over livsløpet. RENTRE vil bidra til å styrke regionalt næringsliv, det vil gi industripartnerne som deltar konkurransefortrinn, og bidra til høyere verdiskaping i regional tremekanisk industri. Prosjektet vil bidra til bedre utnyttelse av kortreiste skogressurser, samt koble noen av landets viktigste kompetansemiljøer innen fagområdene miljødokumentasjon, skogbruk og tremekanisk industri (NMBU og Østfoldforskning) med næringsliv i Oslofjordfond-regionen.

Prosjekt
15.08.2019

Prosjektet skal lede frem mot en PCR som gjelder for steinprodukter.

Publikasjon
14.08.2019
Denne rapporten beskriver resultatene fra en studie der det er utarbeidet klimagassberegninger av alternative bæresystemer for kontorbygninger der hovedmaterialene var KL-tre (krysslim-tre) og prefabrikkert betong I studien er det gjennomført teoretiske beregninger av fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon og transport til potensielle kontorbygg av tre eller betong på 4, 8 og 16 etasjer. Rapporten viser hvor […]
Publikasjon
22.03.2019
Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene transport, materialvalg og […]
Prosjekt
13.03.2019

Østfoldforskning skal være teknisk LCA ekspert for EPD-Norge i utvikling av nye produktkategoriregler (PCR). I 2019 skal det utvikles to nye PCR, hvor en er for kabelkanaler og den andre for elektriske kabler.