Søk

Artikler
06.05.2024

NORSUS er en del av det banebrytende PROTEUS-prosjektet, et initiativ for å revolusjonere bærekraftig, biobasert ingrediensproduksjon, og samtidig fremme både generelle miljømål og europeiske klimamål. PROTEUS skal redefinere standardene for høsting, bioraffinering og bruk av stortare, hvor bruken skal unforskes på tvers av ulike markeder, inkludert mat, fôr, personlig pleie og biobasert industri.

Med 9,6 millioner euro i støtte fra det EU-baserte initiativet Circular Biobased Europe Joint Undertaking* (CBE JU), og et totalt budsjett på 14,4 millioner euro over fire år (2024-2028), skal deltakerne i PROTEUS-konsortiet jobbe for å etablere verdens aller første bioraffineri i industriell skala basert på tare som råvare. Dette innovative anlegget vil skape bærekraftig produksjon av biobaserte ingredienser fra Laminaria hyperborea, en stort sett uutnyttet europeisk fornybar ressurs, og sånn møte en økende global etterspørsel.

PROTEUS-konsortiet koordineres av Alginor ASA, og har 11 partnere fra til sammen 6 europeiske land: NORSUS; Alginor Biorefinery, Hypomar, Borregaard, Vaess, Olmix, Essity, Institutt for havforskning, Steinbeis og CLIC Innovation.

NORSUS, forskere vil gjennomføre omfattende bærekraftsanalyser for å sikre at hver verdikjede og eventuelle nyutviklede produkter oppfyller de høyeste bærekraftsstandardene. Livsløpsvurderinger (LCA, fra engelsk Life Cycle Assessment) vil være grunnleggende for alle analysene og Environmental LCA, Life Cycle Costing og Social LCA vil bli utført av NORSUS-forskere i samarbeid med de andre prosjektpartnerne. «Å vurdere alle tre dimensjonene av bærekraft er utrolig spennende,» sier seniorforsker Anna Woodhouse, ansvarlig for bærekraftsvurderingene i prosjektet.

Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) skal benyttes til å vurdere bærekraften til de nyutviklede produktene og deres verdikjeder i PROTEUS-prosjektet.

Dessuten skal NORSUS ta i bruk EUs splitter nye metodikk for vurdering av kjemikalier og materialer, Safe and Sustainable by Design (SSbD) for produktene og prosessene under utvikling. «Dette nye rammeverket byr på en spennende utfordring i seg selv, men spesielt for slike innovative prosesser og materialer,» bemerker seniorforsker Andreas Brekke. «Det er en flott mulighet til å innlemme helse og sikkerhet, produktfunksjon og bærekraft i en helhetlig evaluering.»

NORSUS team for the PROTEUS project

PROTEUS-konsortiet skal sammen utnytte kraften til stortare for å transformere industrier og styre inn i en ny æra med bærekraftig innovasjon.

Prosjektet er støttet av CBE-JU og dets medlemmer under Grant Agreement No. 101156960
Nyhetsartikkel
LinkedIn
Facebook
X

Artikler
05.04.2024

EPD-Norge signerte i fjor en avtale med den nordamerikanske organisasjonen Labeling Sustainability om muligheter for å utvikle EPDer (Environmental Footprint Declaration) som tilfredsstiller både europeiske og amerikanske krav. EPDen for Carbon Crusher er den første som er utviklet gjennom denne avtalen. Utfordringen var i utgangspunktet knyttet til bruk av TraCi-metoden, som er et krav i det amerikanske rammeverket, men som ikke tar hensyn til biogent karbon. NORSUS-forskerne Mafalda Silva og Mehrdad Ghorbani Mooselu utviklet EPDen til EPD-Norge og bidro til konvertering av resultatene til det nordamerikanske EPD-rammeverket.

Carbon Crusher er et innovativt selskap som gir en grønnere metode for veirehabiliteringsprosjekter ved å bruke et biobindemiddel.

Den publiserte EPDen finner du her

Les mer om vår forskning innen bygg her

Publikasjon
28.02.2024

The goal of this project is twofold: a) to gain knowledge on the potential environmental impact of competing products to biovanillin from Borregaard, based on publicly available and documented data for the competing products, and b) to educate Borregaard’s partners and customers on the sustainability of Borregaard’s biovanillin. Hence, the study shall support comparative assertions intended to be disclosed to the public. The following competing products have been considered:

– Guaiacol vanillin manufactured from fossil raw materials in USA;

– Guaiacol vanillin manufactured from fossil raw materials in France;

– Guaiacol vanillin manufactured from fossil raw materials in China;

– Eugenol vanillin manufactured from clove/eugenol in Indonesia;

– Eugenol vanillin manufactured from clove/eugenol in China.

The comparison to the considered competing products has been performed on a kg-to-kg basis and the following have been found: 

  • The total climate change burden (GWP-total) for Borregaard’s biovanillin is, per kilogram, much lower than for the considered competing products.
  • The considered competing eugenol-vanillin products present a higher contribution to GWP-total than guaiacol-vanillin products. 
  • The contribution to GWP-total for eugenol and guaiacol is mostly linked to the energy requirements associated with the synthesis to vanillin and therefore, the choice of electricity mix plays an important role for the climate change results.
  • For the other indicators, the competing product eugenol-vanillin produced in Indonesia with eugenol extracted via hydrodistillation technique is the one that presents the worst environmental performance. Borregaard’s biovanillin presents a much lower contribution to the considered environmental indicators than the assessed competing products.
  • The energy and chemical requirements considered in this study for both eugenol and guaiacol-vanillin production pathways are based on laboratory and pilot-scale studies and therefore, have associated a significant level of uncertainty. This may affect results and the ranking between products.

The study is carried out using life cycle assessment (LCA) methodology according to the ISO-standards 14040/44 (ISO 2006, ISO 2006). The study has been reviewed by PhD Fredrik Johnsen through an external critical review.

Any interpretation of the study that makes a comparison of the environmental profile against specific products is not compatible with the critical review process of the study.

Prosjekt
04.10.2023

The project SynoProtein (Carbon capture from syngas to Single Cell Protein (SCP) and use as fish feed Ingredient) started on September1st and it will end by March 2028.

Synoprotein is funded by the Horizon Europe programme under the call-JU-CBE-2022 (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking).

The project’s coordinator is WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS. WAI is a Norwegian technology company developing and implementing environmental technologies within wastewater treatment, bio-sludge treatment, nutrients and resources recovery, hazardous waste and soil remediation and aquaculture.

The main objective of SynoProtein is to develop and demonstrate a novel carbon-negative process that enables high value creation from sawmill by-products through carbon capture and use (CCU). The aim is to establish a sawmill by-products valorisation process in a continuous flow system at a pilot scale with a production capacity of 5 kg/day for Single Cell Protein (SCP) and biochar each (dry weight). Innovative processes are developed using forest residues to be converted to single cell protein for fish feed ingredients as alternative to the traditional climate and energy intensive soybean and resource-limited wild fish protein production and to biochar production for animal feed.  11 partners from four different European countries (Norway, Denmark, Sweden, and Germany) are part of the consortium representing industry, academia, and research institutes. For more information about the project see: https://www.cbe.europa.eu/projects/synoprotein

NORSUS is responsible for assessesing the potential environmental and social impacts of the novel SynoProtein solution by using environmental and social Life Cycle Assessment (LCA) methodologies. Data will be collected in the consortium from lab scale to pilot plant and published by the end of the project in European platforms. Comparison with the state-of-the-art of the technologies will also be established. Several environmental impact categories such as climate change, water scarcity, resource scarcity and biodiversity will be investigated. In addition, NORSUS will use the Responsible Research & Innovation (RRI) framework and will employ methods for involving the public in the development of the Synoprotein biobased value chains.

We acknowledge that the project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU) and its members under Grant Agreement No. 101112345.

Artikler
01.10.2023

The project SynoProtein (Carbon capture from syngas to Single Cell Protein (SCP) and use as fish feed Ingredient) started on September1st and it will end by March 2028.

Synoprotein is funded by the Horizon Europe programme under the call-JU-CBE-2022 (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking).

The project’s coordinator is WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS. WAI is a Norwegian technology company developing and implementing environmental technologies within wastewater treatment, bio-sludge treatment, nutrients and resources recovery, hazardous waste and soil remediation and aquaculture.

The main objective of SynoProtein is to develop and demonstrate a novel carbon-negative process that enables high value creation from sawmill by-products through carbon capture and use (CCU). The aim is to establish a sawmill by-products valorisation process in a continuous flow system at a pilot scale with a production capacity of 5 kg/day for Single Cell Protein (SCP) and biochar each (dry weight). Innovative processes are developed using forest residues to be converted to single cell protein for fish feed ingredients as alternative to the traditional climate and energy intensive soybean and resource-limited wild fish protein production and to biochar production for animal feed.  11 partners from four different European countries (Norway, Denmark, Sweden, and Germany) are part of the consortium representing industry, academia, and research institutes. For more information about the project see: https://www.cbe.europa.eu/projects/synoprotein

NORSUS is responsible for assessesing the potential environmental and social impacts of the novel SynoProtein solution by using environmental and social Life Cycle Assessment (LCA) methodologies. Data will be collected in the consortium from lab scale to pilot plant and published by the end of the project in European platforms. Comparison with the state-of-the-art of the technologies will also be established. Several environmental impact categories such as climate change, water scarcity, resource scarcity and biodiversity will be investigated. In addition, NORSUS will use the Responsible Research & Innovation (RRI) framework and will employ methods for involving the public in the development of the Synoprotein biobased value chains.

We acknowledge that the project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU) and its members under Grant Agreement No. 101112345.


Project teams at NORSUS:

Artikler
27.02.2023

NORSUS har undersøkt litteraturen om den biobaserte nedbrytbare plasttypen PHA, som kan utvinnes fra avløpsvann. I rapporten oppsummeres utslipp av mikroplast knyttet til bruken av PHA-plast som erstatning for konvensjonell plast i landbruksplast, geotekstiler, gjødsel med kontrollert utslipp og tautypen «dolly rope». Denne rapporten oppsummerer funnene basert på litteratur og materialstrømsanalyse (material flow analysis, MFA) for de nevnte produktene.

Last ned rapporten her

Publikasjon
31.01.2023

NORSUS har undersøkt litteraturen om PHA og vurdert mikroplastproblematikken knyttet til bruken av det som erstatning for konvensjonell plast for mulchfilm, geotekstiler, gjødsel med kontrollfrigjøring og dolly-tau. Denne rapporten oppsummerer funnene basert på litteraturen og en grov MFA utført for disse produktene.

Artikler
03.06.2022

Som ein del av SYLFEED-prosjektet, har NORSUS-forskerne Ingunn Saur Modahl og Andreas Brekke nettopp publisert ei studie på insektprotein. Artikkelen undersøker miljøbelastningane for seks verdikjeder, der protein frå mjølorm og svart soldatfluelarve er tenkt brukt til fiskefôr. Verdikjedene er ulike ved at insekta er avla i ulike land og har fått forskjellig mat. Studien kombinerer inventardata frå allerede publiserte studiar, og det er difor lagt vekt på å bruke konsekvente systemgrenser, metodevalg, bakgrunnsdata og indikatorar. Resultata viser at insektmaten er spesielt viktig for miljøbelastningane for insekt som lever på vekster som er dyrka spesielt for larvene, og som i utgangspunktet har ein høg økonomisk verdi. Protein frå insekt som blir mata med ‘grønnsaksavfall’ (noko som er mest vanleg), har ei klimabelastning som er lik eller mykje lågare enn dei mest vanlege plantebaserte ingrediensane i fiskefôr. Denne forskjellen i miljøbelastning for insektmaten kjem av økonomisk allokering av belastningar for landbruksprodukt. I volum kan insektprotein dekke 10 – 15 % av fôrproteinet som per i dag blir importert til EU. Studien viser også at miljøbelastninga for transport av insektprotein frå land som Nederland, Frankrike og Tyskland til Vestlandet berre vil utgjere ein liten del av den totale miljøbelastninga for proteinet. Les heile artikkelen her.

Artikler
29.04.2022

Som en del av arbeidet i LIVESTOCK-prosjektet er det nå publisert en livsløpsstudie om miljøpåvirkninger fra svineproduksjon når soyamelet i fôret erstattes av gjær produsert fra tresukker. 

Råstoffet til gjæren er sukker som kan produseres fra hydrolysert trevirke gjennom en bioraffineringsprosess. I denne studien ble to prosesser analysert: tresukker (Excello) fra Borregaard Borregaard og skogsmelasse som kan hydrolyseres til tresukker, fra Glommen Technology Glommen Technology . Disse prosessene er ennå ikke i kommersiell drift i Norge, så datagrunnlaget i studien er basert på testproduksjon og tekniske beregninger. 

Tresukkeret brukes videre som hovedkomponent til å dyrke gjær, som igjen kan brukes som proteinkilde i fôr til gris. Resultatene viser at når dette sammenlignes med standard kraftfôr som inneholder soyamel, vil fôret med gjær fra tresukker gi lavere miljøpåvirkninger, især redusert tap av biodiversitet. Det vil også gi mindre konkurranse om dyrkbare arealer til matproduksjon. Selv om arealbehovet per kg slaktevekt er større hvis det brukes tresukker i fôret sammenlignet med soyamel, kan dette skogsarealet ikke brukes til matproduksjon. Produksjon av tresukker kan også gi en effektiv ressursutnyttelse, fordi det kan brukes restråvarer som f.eks. sagflis med korte fiber, som ikke kan brukes i celluloseindustrien.

Les artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141322001056?via%3Dihub

Foto: Håkon Sperre, NMBU

Artikler
02.09.2021

En av våre forskningsledere, Andreas Brekke, presenterte hvor miljøvennlig fiskefôr lagd av bjørk kan være på den aller siste dagen av EU-prosjektet SYLFEED. Prosjektet, som startet høsten 2017, har vært ledet og eid av det franske bioteknologiselskapet Arbiom og har hatt partnere fra Island, Sverige, Belgia, og Nederland, i tillegg til Frankrike og Norge. NORSUS har gjort detaljerte livsløpsvurderinger av den nye teknologien, men også oppdatert data og analyser for andre proteinkilder, som soyaproteinkonsentrat, fiskemel, rapsmel, og mer moderne kilder som insektsmel og mel laget av bakterier. NORSUS har i prosjektet utforsket de nyeste metodene for å forstå miljøpåvirkninger fra areal- og vannforbruk og bidratt til økt kunnskap om hvordan de kan brukes og tolkes. Sluttpresentasjonen vil legges ut på nettsidene www.sylfeed.eu