Søk

Prosjekt
05.06.2020
For fjerde år på rad skal Østfoldforskning beregne Borregaards klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen. GHG-protokollen er en internasjonal anerkjent metode for beregning og rapportering av klimagassregnskap for bedrifter og organisasjoner. Rapportering i henhold til GHG-protokollen skjer i tre ulike omfang, og de refereres til som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Scope 1 omfatter […]
Prosjekt
28.04.2020

Borregaard Sarpsborg har EPDar for seks av produkta sine. EPDane er basert på ei detaljert kartlegging av heile fabrikkområdet og ein modell som Østfoldforskning har utvikla gjennom mange år. Modellarbeidet vart starta i 2008 med kun klima som indikator og utvida med fleire indikatorar i 2009. I åra etter har det vorte utvikla EPDar for cellulose, 96% etanol, 99% etanol, flytande og tørr lignin, og vanillin.

Prosjekt
28.04.2020

Borregaard Sarpsborg har EPDar for seks av produkta sine. EPDane er basert på ei detaljert kartlegging av heile fabrikkområdet og ein modell som Østfoldforskning har utvikla gjennom mange år. Modellarbeidet vart starta i 2008 med kun klima som indikator og utvida med fleire indikatorar i 2009. I åra etter har det vorte utvikla EPDar for cellulose, 96% etanol, 99% etanol, flytande og tørr lignin, og vanillin.

Publikasjon
02.05.2019
Borregaard would like to increase its internal knowledge on how to handle biogenic CO2 in future LCA-EPD studies. This state-of-the art study regarding the biogenic carbon and biogenic CO2 is carried out in parallel with the competitor analysis of lignin against other products
Artikler
13.03.2019

Vi har hørt det så ofte. ”Bærekraftig utvikling”. Men hva betyr det egentlig?

Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen “Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Artikler
13.09.2017

Ingunn Saur Modahl er på konferansen BIOPOL i Mons, Belgia. Der presenterer ho miljøeffekten ved bruk av mikrofibrillert cellulose i agrokjemikaliar og kosmetikk. Arbeidet er gjort i Exilva-prosjektet, som er eit Horizon 2020-prosjekt og eit samarbeid mellom Borregaard, Unilever, KTH, Chimar, Ayming og Østfoldforskning. Prosjektet varer til sommaren 2019, og totalt skal ti produkt analyserast med tanke på miljø og sosiale effektar.

Publikasjon
21.06.2017
Denne rapporten er et sammendrag av Borregaards utslipp i henhold til Greenhouse gas Protocol og rapporterer Scope 1, Scope 2 og Scope 3 utslipp for driftsåret 2016. Klimagassutslippene har blitt beregnet i henhold til GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, og inkluderer operasjoner som er under Borregaards kontroll. Det vil si at aktivitet […]
Publikasjon
17.06.2017
The article entitled “Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production” has been published in the International Journal of Life Cycle Assessment (Social LCA in progress). The purpose of the article was to test indicators for assessing the environmental and social impacts of biorefineries, using the environmental and social LCA methodologies, respectively. […]
Prosjekt
08.11.2016

SusValueWaste, Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet ledes av NIFU og har fokus på å utvikle verdikjeder og innovasjon for utnyttelse av organisk avfall og ikke-utnyttete biprodukter, og synergi mellom bio-næringene.

Publikasjon
19.05.2016
This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96% and 99%), lignosulfonates (liquid and powder mix), vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid from Borregaard’s factories in Sarpsborg, Norway. The functional unit has been 1 tonne dry matter. The study […]