Søk

Publikasjon
27.10.2020
Den Magiske Fabrikken er den første biogassfabrikken i Norge som utnytter CO2-gass fra oppgradering av biogass. Gassen transporteres i rør til veksthuset som ligger vegg i vegg, hvor det produseres tomater. Veksthuset er isolert med såpebobler og har dermed lavt energibehov. I denne rapporten presenteres analyser av klimagassutslipp knyttet til bruk av CO2 fra oppgradering […]
Publikasjon
26.10.2020
Romerike biogassanlegg (RBA) behandler det utsorterte matavfallet fra innbyggerne i Oslo kommune og produserer biogass som brukes som biodrivstoff og biorest som brukes som biogjødsel og jordforbedringsmiddel. I denne rapporten benyttes livsløpsmetodikk til å beregne klimagassutslippene og klimanytten knyttet til driften av biogassanlegget. Rapporten har også som målsetning å vise at ulike problemstillinger krever ulik […]
Artikler
06.10.2020
Simon Saxegård som er forsker ved NORSUS skal holde en presentasjon om Miljøvurderinger av biogass på Tekna Ung Østfolds arrangement Tekna X: Klima og sirkulær økonomi. Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Fredrikstad onsdag 7. oktober kl 18. Tekna X er Teknas nye og populærvitenskapelige formidlingsserie om spennende temaer som opptar unge, som tar sikte […]
Artikler
10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS er den norske representanten for IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas, som er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. IEA Task 37 gjennomførte fra 9.-til 11. september 2020 sitt halvårlige møte. Møtet skulle opprinnelig vært i Sveits, men ble avholdt elektronisk […]
Prosjekt
10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS deltar som norsk representant i International Energy Agency (IEA)  Task 37 Energy from biogas i perioden 2020-2021. Task 37 er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. I perioden 2019-2021 er følgende temaer prioritert: Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for […]
Artikler
01.09.2020
I forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass er det foretatt en livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken, som er: avfalls- og gjødselhåndtering, biodrivstoff, biogjødsel og bio-CO2. Det er utført fire ulike beregninger med ulike systemgrenser og funksjonell enhet Organisasjons-LCA: for å synliggjøre hvor i verdikjeden det er størst rom for forbedringer Effekten ved å etablere […]
Publikasjon
26.08.2020
Denne rapporten presenterer noe av arbeidet som er gjennomført i forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass og dokumenterer de potensielle klimabelastningene og klimanytten knyttet til produktene og tjenestene som leveres av Den Magiske Fabrikken: biodrivstoff, biogjødsel, bio-CO2 til veksthus, behandling av matavfall og behandling av husdyrgjødsel. Målsetningen med rapporten er samtidig å bidra til en økt forståelse av […]
Prosjekt
23.06.2020
BioValueChain var et treårig forskningsprosjekt som var finansiert av EnergiX-programmet til Forskningsrådet. Målsetningen til prosjektet var å bidra med å utvikle effektive verdikjeder for biogass, både med tanke på miljø og økonomi, og å beskrive hvordan rammevilkårene påvirker biogassproduksjonen i Norge. Prosjektet har blant annet: Videreutviklet og testet modeller for beregning av miljøpåvirkningen til ulike […]
Prosjekt
09.06.2020
Formålet bak prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge. Dette skal skje gjennom å skape miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel. Biogassproduksjon med utnyttelse av biogass som drivstoff for kjøretøy og produksjon av biogjødsel, er en god utnyttelse av våtorganisk avfall og gjødsel. For å sikre bærekraftige […]
Publikasjon
20.12.2019
Del 2: Nasjonale scenarier Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og energiprogram. Prosjektet har utviklet en modell for å beregne hvor mye husdyrgjødsel som kan […]