Søk

Prosjekt
26.10.2020
Målet med prosjektet er å få frem ny kunnskap om i hvor stor grad bionedbrytbar plast brytes ned, og potensialet for uønsket spredning og opphopning av bionedbrytbar plastmateriale, som i stadig større omfang ser ut til å bli benyttet i Norge. Prosjektet skal også vurdere bærekraftsperspektiver ved bruk av bionedbrytbar plast sammenlignet med konvensjonell plast, […]
Prosjekt
26.10.2020
SFI Biodegradable plastics blir ledet av Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet. Senterets visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materiale. Senteret skal utvikle forskningsbaserte […]
Artikler
15.10.2020
8 millioner tonn plast i havet hvert år, i følge WWF. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. NORSUS støtter TV-aksjonen direkte gjennom et direkte giverbeløp, men også gjennom viktige forskningsprosjekter. Våre forskningsprosjekter på plast har fokus på å økt […]
Prosjekt
12.10.2020
Triple Panel Buildings utvikler et byggekonsept basert på sement, stål og gjenbrukt plast hovedsakelig for utviklingsland på den sørlige halvkule. Byggesystemet skal dermed løse behovet for å hindre plastavfall på avveie, skape arbeidsplasser i flere ledd lokalt, bidra til boligbygging i lav- og mellominntektsland, og handle alt av råvarer lokalt for å stimulere lokaløkonomien. Hovedmålet […]
Artikler
10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS er den norske representanten for IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas, som er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. IEA Task 37 gjennomførte fra 9.-til 11. september 2020 sitt halvårlige møte. Møtet skulle opprinnelig vært i Sveits, men ble avholdt elektronisk […]
Prosjekt
10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS deltar som norsk representant i International Energy Agency (IEA)  Task 37 Energy from biogas i perioden 2020-2021. Task 37 er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. I perioden 2019-2021 er følgende temaer prioritert: Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for […]
Artikler
07.09.2020
Folkeopplysningens program Resirkulering på NRK mandag 24. august viet stort fokus til resirkulering og kildesortering. Vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal ble intervjuet for å forklare hvordan klimaregnskap beregnes for resirkuleringssystemer. Plastemballasje fikk mye blest fordi ikke alt som kildesorteres blir resirkulert, og klimagevinsten ved resirkulering av yoghurtbegre ble sammenlignet med klimagassutslipp fra flyreiser. Men yoghurtbegrene […]
Artikler
03.09.2020
John Baxter, in collaboration with Professor Eirill Bø of BI Norwegian Business School, has published the article «Transparency as a Driver for Logistical Efficiency in WEEE Collection and Transport» in the journal Logistics. The paper builds on previous work on the effectiveness of complex reverse-logistical operations. This paper addresses the relationships between key stakeholders – […]
Artikler
01.09.2020
Kari-Anne skal denne uken holde en presentasjon med tittelen Green public procurement of collection and treatment of biowaste på SDEWES 2020, som er en internasjonal årlig konferanse med temaene Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Konferansen skulle opprinnelig vært holdt i Køln, men blir gjennomført elektronisk på grunn av den internasjonale situasjonen med […]
Artikler
01.09.2020
I forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass er det foretatt en livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken, som er: avfalls- og gjødselhåndtering, biodrivstoff, biogjødsel og bio-CO2. Det er utført fire ulike beregninger med ulike systemgrenser og funksjonell enhet Organisasjons-LCA: for å synliggjøre hvor i verdikjeden det er størst rom for forbedringer Effekten ved å etablere […]