25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje – Sirkulær Økonomi i praksis

Norner Research AS skal lede «FuturePack», et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje, i tråd med sirkulær økonomien. Østfoldforskning deltar i prosjektet og deres rolle er knyttet til arbeidet med bærekraftsvurderinger for polymerproduksjon fra biomasse og gjennomvunnet plast. Østfoldforskning skal også utarbeide LCSA (livsløpsbaserte bærekraftsvurderinger) for utvalgte case innenfor plastemballasje. Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.

Grønt Punkt Norge tok, på vegne av næringslivet initiativet, til å etablere prosjektet, og engasjerte plastekspertene i Norner til å lede arbeidet med å utarbeide prosjektets innhold og etablere et sterkt konsortium av institutter og industri som skal samarbeide om oppgavene i prosjektet.

Plast er et viktig emballasjemateriale på grunn av lav vekt og svært gode beskyttelsesegenskaper av matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn. Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel biobasert og gjenvunnet plast. Dette vil bidra til både lavere CO2 utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack prosjektet.

Norner skal samarbeide med industrien og andre forskningsinstitutter. De andre deltakende instituttene er Nofima, Papir- og Fiber Instituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP. Disse har nøkkelkompetanse på sentrale temaer i prosjektet som omdanning av biomasse til råstoff for plast, emballering, mat, bærekraft-analyser, polymerteknologi, resirkulering og plastbearbeiding. Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF, Tine, Mills og Orkla. I tillegg har vi en spennende internasjonal rådgivende styringsgruppe bestående av: Ineos, Unilever og EPRO.

 

Les Norners pressemelding om prosjektet her.